Βάλε τους Αριθμούς στη Θέση τους στο Αριθμόλεξο

Έχεις αριθμούς από διψήφιους μέχρι επταψήφιους. Βάλτους στη θέση τους μέχρι να λύσεις το αριθμόλεξο.

Βάλε τους Αριθμούς στη Θέση τους

Εκτυπώστε το παιχνίδι εδώ

Γνωρίζατε ότι:

Ένα άτομο δεν μπορεί να γευτεί τα τρόφιμα, εκτός εάν αναμιγνύονται με το σάλιο. Για παράδειγμα, εάν μια ισχυρή γεύστική ουσία όπως το αλάτι τοποθετηθεί σε ξηρή γλώσσα, οι γευστικοί κάλυκες δεν θα είναι σε θέση να το αντιληφθούν. Μόλις προσθεθεί μία σταγόνα σάλιου και το αλάτι διαλυθεί θα καταλάβουμε τη γεύση του. Αυτό ισχύει για όλα τα τρόφιμα.

banner-960x200-new