Γιατί στον Καναδά Μιλούν 2 Γλώσσες;

Γιατί στον Καναδά μιλούν 2 γλώσσες; Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα μεγάλα τμήματα του Ανατολικού Καναδά ανήκαν στη Γαλλία, ενώ πολλοί Γάλλοι αποίκησαν την περιοχή και εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Κεμπέκ. Σήμερα το 80% των Καναδών μιλούν ως πρώτη γλώσσα τα Γαλλικά. Ο καναδάς είναι επίσημα δίγλωσσο κράτος, και αναγνωρίζει ως επίσημες γλώσσες του τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Γιατί στον Καναδά Μιλούν 2 Γλώσσες;

Γνωρίζατε ότι:

Όσοι  μαθαίνουν δύο γλώσσες ως μητρικές από τη γέννησή τους , εμφανίζουν «ενισχυμένες» εγκεφαλικές, γνωσιακές και συμπεριφορικές λειτουργίες. Εκτός του ότι μπορούν ευκολότερα να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και να εκτελούν πολλά καθήκοντα ταυτοχρόνως, έχουν ιδιαίτερη ικανότητα στο να μπαίνουν στη θέση του άλλου ενώ δείχνουν σαν να λειτουργούν με «δύο μυαλά», ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Επιπλέον η διγλωσσία φαίνεται να έχει ρόλο ασπίδας που καθυστερεί την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

banner-960x200-new