Τι είναι το βιοπάρκο ;

 Εσείς ξέρετε; Διαβάστε παρέα με τα παιδιά σας το άρθρο και εξηγήστε τους τι είναι το βιοπάρκο αν δεν το γνωρίζουν… 

Τι είναι το βιοπάρκο ;

Συνήθως πρόκειται για ζωολογικό κήπο, ενυδρείο ή εθνικό δρυμό .αποσκοπεί στο να προστατεύει ένα φυσικό πλούτο ,για παράδειγμα ,μια δασική έκταση ή ένα είδος ζώων υπό εξαφάνιση και συχγρόνως να βοηθήσει κάποια επιστημονική έρευνα .Παράλληλα μ΄αυτές τις δυο δραστηριότητες ,συνήθως λειτουργούν και εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για σχολεία καθώς και για ενηλίκους . Ένα παράδειγμα βιοπάρκου στη χώρα μας είναι το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα .Στεγάζει πάνω από 2000 πουλιά από 300 διαφορετικά είδη ,μερικά από τα οπιόα είναι απειλούμενα ή  ακόμα και υπό εξαφάνιση  

banner-960x200-new