Πώς Υπολογίζουμε την Ηλικία ενός Ψαριού;

Πως υπολογίζουμε την ηλικία ενός ψαριού. Το βασικότερο κριτήριο υπολογισμού για τους ψαράδες είναι το μέγεθος. Σε κάθε είδος έχει οριστεί το κατώτατο μέγεθος αλιείας. Για παράδειγμα, πρέπει να ξαναρίχνουν στο νερό την πέρκα αν το μήκος της είναι μικρότερο των 45 εκατοστών.

Πώς Υπολογίζουμε την Ηλικία ενός Ψαριού;

Και αυτό διότι δεν αναπαράγεται πριν από την ηλικία των τριών ετών, οπότε φτάνει τα 40 εκατοστά.

Πολλά ερευνητικά κέντρα εφαρμόζουν όμως μια ακριβέστερη μέθοδο. Εξετάζουν τους μικροσκοπικούς ασβεστόλιθους που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό των αφτιών των ψαριών, οι οποίοι σχηματίζουν ραβδώσεις με την πάροδο των χρόνων.Τα στάδια του κύκλου ζωής του ψαριού αποτυπώνονται πάνω σε αυτές τις ραβδώσεις. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορούμε να παρατηρούμε επί καθημερινής βάσεως την εξέλιξή τους.

banner-960x200-new