Παραμύθια για Παιδιά

Menu 

Το Ελάφι

Ένα ελάφι μια φορά στο παράθυρο μπροστά
έβλεπε τον κυρ …