Παραμύθια για Παιδιά

Menu 

Το Δαχτυλίδι

Πούντο, πούντο το δαχτυλίδι,

ψάξε ψάξε δε θα το βρεις. Το δαχτυλίδι που φορείς,

δε θα το βρεις, δε θα το βρεις…