Πώς «Τρέχει» η Σκέψη μας;

Η σκέψη σαν διαδικασία είναι ένας μηχανισμός του νου που μπαίνει σε δράση  για την  λήψη αποφάσεων, κατανόησης γεγονότων, δημιουργίας έργων και πράξεων.Πως τρέχει; Είναι πιο γρήγορη και από το φως;

Πώς «τρέχει» η σκέψη μας;

Η σκέψη είναι ένα ερέθισμα που ταξιδεύει μέσω των νευρών και η ταχύτητα αυτή μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Ένα νευρικό ερέθισμα κινείται με 248 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα πράγματα γύρω μας που κινούνται πολύ πιο γρήγορα, π.χ. τα αεροπλάνα. Έτσι, μια σκέψη που θα ταξίδευε μέσω των νεύρων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (500χλμ.) θα έφτανε ίσως αργότερα από ένα αεροπλάνο. Παρόλα αυτά. Διαφορετικά «σήματα» κάνουν τη σκέψη  μας να τρέχει διαφορετικά. Αντιδρούμε πιο γρήγορα στον ήχο παρά στο φως, στο κόκκινο παρά στο άσπρο σε κάτι δυσάρεστο παρά σε κάτι ευχάριστο.

banner-960x200-new