Παραμύθια για Παιδιά

Menu 

Γιατί τα Συνθετικά Ρούχα μας κάνουν να Ηλεκτριζόμαστε;

Όλοι θα έχουμε αναρωτηθεί γιατί τα Συνθετικά Ρούχα μας κάνουν να Ηλεκτριζόμαστε.
Γιατί τα συνθετικά ρούχα μας κάνουν να ηλεκτριζόμαστε;

 

Το ” τίναγμα “είναι μια ηλεκτροστατική εκκένωση, μια μεταφορά στατικού ηλεκτρισμού μεταξύ αντικειμένων με διαφορετικό δυναμικό. Τα συνθετικά υλικά είναι μονωτικά, συνεπώς το φορτίο δε χάνεται, δε χάνεται, αλλά παραμένει στην επιφάνεια και μας κάνει να ηλεκτριζόμαστε πιο εύκολα στη περίπτωση επαφής με άλλα αντικείμενα.